Станбено деловен објект во населба Сењак 3.

Оддобрение за градба број: Уп1 бр.17/11-784 01.07.2011

Имотен лист број: 83172 од 06.07.2011

 

Инвеститор: Топ Инвест  Штип

Изведувач:  Бетон  Кочани

Надзор:     Техно Инвест  Штип

Проектант:  Инвест Градба Кочани

Проектант на фасада и надворешно уредување:ПлатформаСкопје

Ревизија: Статика 001 Скопје

 

Купувањето на станбен простор е решавање на едно од најважните животни прашања.

Имајќи го во предвид значењето на оваа Ваша одлука, ние се одлучивме за европски пристап кон нашите коминтенти. Со купувањето на станбен простор во овој објект Вие имате можност сами да одлучите дали избраниот стан ќе го купите во фаза карабина па во иднина да го уредувате по сопствен вкус, или ќе го купите преграден но со избор на најмалку 4 врсти различни комбинации на плочки, врати и подни елементи.

Сакајќи да направиме објект со кој сите ќе се гордееме и ќе бидеме задоволни, го избравме тимот составен од горенаведените фирми кои зад себе имаат направено многу објекти и голем авторитет во својата фела.

Со сите овие компании имаме склучено правно издржани договори кои гарантираат дека за време од 2 години објектот ќе биде комплетно изграден и пуштен во употреба.

Пред нас како инвеститори и изведувачи стојат долги 2 години напорна работа, а пред Вас драги мои стојат 2 години во кои се надеваме ќе донесете правилна одлука и Вашите пари ќе ги вложите во овој прекрасен комплекс!

 

Инвестирајте во својата иднина!!! Топ Инвест!