За да ги видите становите во 3D кликнете на сликите.

Влез 02, Стан бр. 01
Површина: 66,15m2

Влез 02, Стан бр. 06
Површина: 47,15m2

Влез 01, Стан бр. 04
Површина: 71,80m2

Влез 02, Стан бр. 02
Површина: 79,35m2

Влез 02, Стан бр. 07
Површина: 87,55m2

Влез 01, Стан бр. 05
Површина: 74,40m2

Влез 02, Стан бр. 03
Површина: 78,55m2

Влез 01, Стан бр. 01
Површина: 66,30m2

Влез 01, Стан бр. 06
Површина: 76,85m2

ВИП Апартман
Површина: 540m2

Влез 02, Стан бр. 04
Површина: 69,15m2

Влез 01, Стан бр. 02
Површина: 59,45m2

Влез 01, Стан бр. 07
Површина: 76,15m2

Влез 02, Стан бр. 05
Површина: 74,25m2

Влез 01, Стан бр. 03
Површина: 61,60m2

Влез 01, Стан бр. 08
Површина: 119,30m2

Станови